Zmierzam do samodzielnej dorosłości…

 

     Od 25 marca do 21 czerwca 2019 Stowarzyszenie „Pomocni” realizowało projekt „Zmierzam do samodzielnej dorosłości” współfinansowany przez Gminę Ożarowice. Jego głównym celem było przygotowanie podopiecznych stowarzyszenia do jak najbardziej samodzielnego życia.

   Podczas dwugodzinnych indywidualnych zajęć osoby z niepełnosprawnością intelektualną brały udział w treningu samodzielności polegającym na nabywaniu sprawności i umiejętności przez ich wielokrotne powtarzanie. Przeprowadzono trening: kompetencji społecznych, samodzielności w zakresie czynności gospodarczych, jak i porządkowych, dbania o siebie, rekreacyjny, ekonomiczny, określania czasu, korzystania z transportu publicznego i użyteczności publicznej. Podczas zajęć prowadzony był również trening kompetencji komunikacyjnych. W efekcie zajęć zostały poszerzone sfery rozwoju, które wzmocniły samodzielność i samostanowienie uczestników projektu, wpłynęły na ich postrzeganie siebie jako osoby dorosłej.

   W ramach projektu prowadzono również usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością ruchową. Podczas trzygodzinnych zajęć asystenckich podopieczny stowarzyszenia rozwijał zainteresowania (gra w tenisa stołowego, wyjazd do muzeum), robił zakupy, przyrządzał posiłki, korzystał ze środków transportu publicznego, załatwiał sprawy urzędowe, rozwijał kontakty społeczne. Udział w projekcie pomógł osobie z niepełnosprawnością ruchową rozpocząć staż zawodowy. W wyniku działań projektowych uczestnik nabrał pewności siebie, z większym optymizmem zaczął patrzeć w swoją przyszłość.

   Podopieczni stowarzyszenia ze względu na trudności rozwojowe potrzebują wsparcia ich samodzielności, samostanowienia na drodze do dorosłości. Konieczne jest więc kontynuowanie działań w tym zakresie.

   Projekt "Zmierzam do samodzielnej dorosłości" był współfinansowany przez Gminę Ożarowice.

 

 Zmierzam do samodzielnej dorosłości

Zmierzam do sam...
Detail
Zmierzam do sam...
Detail
Zmierzam do sam...
Detail
Zmierzam do sam...
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

ul. Sportowa 1

42-625 Ożarowice

Telefon 881 403 768

pomocni.ozarowice@gmail.com

www.stowarzyszeniepomocni.pl  

39114020040000350277534652

0000721961