Kilka słów o nas...

Stowarzyszenie "Pomocni" na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin zostało powołane 15 marca 2018 roku. 

Członkami stowarzyszenia są rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Budowanie wspólnoty środowiska z niepełnosprawnością pozwala lepiej radzić sobie z trudnościami, z jakimi borykają się ich dzieci bez względu na wiek. 

Przyłączyć się do rodziców ze stowarzyszenia?

Rodzice wspólnie z dziećmi mogą brać udział w oferowanych przez nas zajęciach. Podczas spotkań wymieniają się informacjami czy po ludzku opowiadają o trudnych chwilach, dzielą radościami. Poprzez zrozumienie ich sytuacji życiowej zyskują wsparcie, dzięki któremu łatwiej cieszyć się postępami dzieci.

Tylko rodziny, w których żyje osoba z niepełnosprawnością potrafią zrozumieć niepokoje, potrzeby i trudności rodziców. Dlatego warto do nas dołączyć.