Cart

Samodzielność

Projekt "Zmierzam do samodzielnej dorosłości". Podczas indywidualnych zajęć osoby z niepełnosprawnością doświadczyli, na czym polega dorosłość i uczyli się ją budować poprzez zajęcia treningu samodzielności oraz usługi asystenckie. Projekt współfinansuje Gmina Ożarowice.
czwartek, 20 sierpień 2020