Badanie potrzeb osób z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.


Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Sportowa 1

42-625 Ożarowice

Telefon 881 403 768

pomocni.ozarowice@gmail.com

www.stowarzyszeniepomocni.pl  

39114020040000350277534652

0000721961