Jesteśmy grupą rodziców i przyjaciół osób z niepełnosprawnością, których celem jest zapewnienie im wsparcia na każdym etapie życia wraz z poszanowaniem ich podmiotowości i godności. Udzielamy im pomocy w zakresie terapii, rozwoju własnych zainteresowań, wspieramy ich samodzielność i samostanowienie. Kształtujemy pozytywne postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, które są podstawą ich integracji. Więcej informacji w materiale prasowym poświęconym naszym działaniom na rzecz osób z niepełnosprawnością : 

https://onas.org.pl/group-forum/view?id=491&fbclid=IwAR0L--92s4uOMkNyl6pHW86Ga7rzB33ioE117io4AnNxxhHvjUZJV9Y3-pU

Członkowie Zarządu  :

Lidia Rupik - prezes

Alicja Fisior - zastępca prezesa

Marzena Czapla - skarbnik

Agnieszka Nir - sekretarz


 

ul. Sportowa 1

42-625 Ożarowice

Telefon 881 403 768

pomocni.ozarowice@gmail.com

www.stowarzyszeniepomocni.pl  

39114020040000350277534652

0000721961