Jesteśmy grupą rodziców i przyjaciół osób z niepełnosprawnością, których celem jest zapewnienie im wsparcia na każdym etapie życia wraz z poszanowaniem ich podmiotowości i godności. Udzielamy im pomocy w zakresie terapii, rozwoju własnych zainteresowań, wspieramy ich samodzielność i samostanowienie. Kształtujemy pozytywne postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, które są podstawą ich integracji. Więcej informacji w materiale prasowym poświęconym naszym działaniom na rzecz osób z niepełnosprawnością : 

Czytaj więcej

Członkowie Zarządu  :

Lidia Rupik - prezes

Alicja Fisior - zastępca prezesa

Marzena Czapla - skarbnik

Agnieszka Nir - sekretarz